Als we onze huidige eetgewoonten vergelijken met die van onze voorouders, vallen me een paar dingen dingen op;

    We eten meer kant en klaar voedsel.Ons eten komt vaak uit een ander land of zelfs van de andere kant van de wereld.
    We geven, in verhouding, meer geld uit aan eten dan vroeger.
    We zijn voor onze voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van supermarkten.
    We zijn voor onze voedselvoorziening afhankelijk van geld.
    Ieder voor zich, speelt een grotere rol dan vroeger.

De punten die ik hierboven noem, hangen samen met de manier waarop onze landbouwsystemen georganiseerd zijn.

Toch zijn er ook andere geluiden. Een steeds groter wordende groep pioniers, onderzoekt de mogelijkheid om o.a. in Nederland, duurzame landbouwprojecten op te zetten, waarbij de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en meegaan met de natuur centraal staan. Er wordt gezocht naar een zo groot mogelijke opbrengst op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Deze projecten worden vaak ondersteund door vrijwilligers, die delen in de oogst en die daarmee een stukje voedselonafhankelijkheid verwerven. Het samen werken aan een dergelijk project stimuleert de lokale gemeenschap, vergroot de kennis en het bewustzijn over voedsel en waar het vandaan komt en leert mensen dat het ook anders kan.

Ook in Barendrecht zijn we een project op aan het zetten. Het gaat natuurgoed Ziedewij heten. Om dat project en andere  projecten te faciliteren, hebben we de voedselboswerkgroep Barendrecht opgericht. De werkgroep helpt met snoeien, oogsten en ander onderhoud. Als tegenprestatie deel je in de oogst en kun je workshops volgen. Je vergroot je kennis over eetbare planten. Af en toe gaan we op excursie of organiseren we een etentje.

Heb je wel een tuin, maar weinig geld en kennis om daar iets leuks mee te doen? De voedselboswerkgroep helpt je ook met je eigen project. Middels een ‘permablitz’ leggen we een eetbare tuin voor je aan en helpen we je met het onderhoud. Join the club. Meer info of aanmelden via ons contactformulier of hetmoestuinhuis@gmail.com.

Bekijk hier de website van Natuurgoed Ziedewij.